Vi planter træer i Folkeskoven Fløng

Tak for at du har været med til at plante de sidste 3.000 træer i Folkeskoven Fløng ved Høje Taastrup på Sjælland i den allerførste sjællandske folkeskov. Det første træ blev plantet i 2013 og Folkeskoven blev indviet på Skovens Dag 2014 af tidl. Miljøminister og EU kommissær Connie Hedegaard. Nu, takket været jeres støtte, er skoven fuldt plantet og derved lukket.

Det er organisationen Growing Trees Network, som står bag konceptet folkeskoven.dk. Growing Trees Network rejser en række folkeskove i Danmark og beskytter på den måde grundvandet mod kvælstof mv. til glæde for natur, dyr og mennesker. Skove kan også optage CO2 fra luften, så det er også en gevinst for klimaet: En gennemsnitlig personbil udleder årligt 2-4 tons CO2, mens et 50-70 år gammelt fuldvoksent træ lagrer ca. fem tons CO2 i sin levetid. 

Nu har du gennem Tommerup Heilskov og Growing Trees Network været med til at plante de sidste træer i to folkeskove i hver deres del af landet: Folkeskoven Elmelund på Fyn og Folkeskoven Fløng på Sjælland. Næste gang bliver jeres træer plantet i Jylland, sandsynligvis i Folkeskoven ved Beder-Malling, hvor de også er med til at sikre rent drikkevand til befolkningen i Aarhus.

Du er velkommen til at besøge Folkeskoven Fløng for at filme eller tage billeder som kan bruges til din hjemmeside eller en pressemeddelelse. Du er også velkommen til at bruge denne skrivelse.

Fløngskoven er åben for alle og ligger umiddelbart nord for Fløng i det åbne land, der strækker sig nordpå mod landsbyerne Vasby og Soderup. Skoven er på 11 ha, hvoraf de 4 ha er folkeskov, svarende til ca. 17.000 træer. Adressen: Nørreled/Østerled, Fløng, 2640 Hedehusene.

Kommunen står for planlægning og anlæggelse af skoven og har ansvaret for den fremtidige drift. Hver hektar ny skov binder årligt ca. 10 tons Co2. Endvidere yder skovene maksimal langsigtet beskyttelse af vores drikkevand. De nye skove pålægges fredskovspligt, hvilket sikrer skovene i kommende generationer.

Rekvirer vores brochure (og ekstra brochurer) om projektet ved at sende os en email.
Skriv evt. antal eksemplarer. 

Ønsker du billeder eller tekst om vores træplantningsprojekt til brug på din hjemmeside send os en e-mail.