Klimabevidsthed

Tommerup Heilskov har klima & miljø øverst på dagsorden. Vi har i lang tid arbejdet på at fjerne uforgængelige varer fra vores sortiment. I begravelseskister har vi bl.a. erstattet polyester med papir for at sikre nedbrydeligheden, og vi arbejder aktivt med at finde de mest miljøvenlige materialer til kister og urner, så de har en kortere nedbrydningstid og hurtigere går tilbage til naturens kredsløb.

"Vi bor op ad skoven og kan se den fra kontoret. Derfor tænker vi naturen ind på en anderledes måde, end hvis vi lå i et industrikvarter. 

miljoevenlig-begravelse

Klimabevidst  begravelse

Vi har omsorg for at gøre begravelser mere klimabevidste. Vi har gennem mange år arbejdet på at finde materialer, der nedbrydes hurtigere, så de lettere indgår i naturens kredsløb. Vi baserer f.eks. vores kistefor på papir i stedet for polyester.

miljoevenlig-begravelse

Vi planter nye træer

Vi  giver gerne noget tilbage til naturen. Derfor planter vi træer for de kister vi bringer via et samarbejde med Growing Trees Network. Vi er stolte over at være med til at etablere skovarealer til glæde for plante- og dyrelivet, klimaet, vandmiljøet og fremtidige generationer.

socialt-ansvar

Socialt ansvar

Vi har ansat gode folk i skånejob, flexjob og på arbejdsprøvning, og alle i virksomheden er glade for at bære en del af et fælles socialt ansvar. Vi er desuden stærk forankret i vores lokalområde og går derfor meget op i at skabe lokale jobs.

Træd varsomt på denne jord – også når du går herfra

VI PLANTER ET TRÆ FOR HVER KISTE VI BRINGER

Hos Tommerup Heilskov vil vi gerne inspirere andre gennem konkrete handlinger. Fordi vi selv bruger nordisk træ på vores fabrik i Glamsbjerg på Fyn, har vi besluttet at sætte handling bag vores motto: Hvad vi låner af naturen, leverer vi tilbage til naturen.

Når du vælger en kiste fra Tommerup Heilskov, donerer vi træer til en af de danske Folkeskove. Et træ skaber glæde og er et håndgribeligt minde om et levet liv, og samtidig gavner nyplantet skov naturen til glæde for kommende generationer.

Image

Vi tænker på fremtidige generationer

Vi planter træer for de kiste vi bringer. Vores motto er: Hvad vi låner af naturen, leverer vi tilbage til naturen. Eftersom vi bruger nordisk træ på vores kistefabrik i Glamsbjerg, ser vi det som vores pligt at give noget igen, og derfor har vi i samarbejde med Growing Trees Network plantet næsten 190.000 træer siden 2014.

Godt samarbejde sikrer skovene

Image

Growing Trees Network sørger for klargøring af jord og tilplantning af skovområdet, hvor der plantes ca. 4.000 træer pr. hektar. De etablerer også eventuel indhegning samt stier og P-pladser, så skovene kan bruges rekreativt. Endvidere garanterer Growing Trees Network 3 års etableringspleje, så træer, der ikke overlever de første tre år, erstattes af nye.

Træerne plantes i folkeskove rundt om i landet i samarbejde med Growing Trees Network. 

Et fuldvoksent træ lagrer op til 5 tons CO2, og skoven yder maksimal langsigtet beskyttelse af vores drikkevand. Samtidig er skoven levested for mange dyre- og plantearter, og sikrer dermed biodiversiteten i den danske natur.

Kommunen står for planlægning og anlæggelse af skoven og har ansvaret for den fremtidige drift. De nye skove pålægges fredskovspligt, så fremtidige generationer også kan få glæde af skovene.