Vi planter træer i Folkeskoven Elmemund

Derfor var vi med  til at plante vores første 2000 træer i Folkeskoven Elmelund, Odense lørdag d. 8. november. Træerne blev plantet i samarbejde med Odense Kommune og Growing Trees Network. Der var over 200 fremmødte og en fantastisk stemning.
Se filmen hvor Laura Ricks fra Tommerup Heilskov planter et egetræ her:

Kommunen står for planlægning og anlæggelse af skoven og har ansvaret for den fremtidige drift. Hver hektar ny skov binder årligt ca. 10 tons Co2. Endvidere yder skovene maksimal langsigtet beskyttelse af vores drikkevand. De nye skove pålægges fredskovspligt, hvilket sikrer skovene i kommende generationer.

Rekvirer vores brochure (og ekstra brochurer) om projektet ved at sende os en email.
Skriv evt. antal eksemplarer. 

Ønsker du billeder eller tekst om vores træplantningsprojekt til brug på din hjemmeside send os en e-mail.

Elmelund Skov
Skoven ligger lige uden for byen tæt på Bolbro. Den dækker et område på 305 ha. og bliver dermed Odenses største skov. Lev vel er visionen for Elmelund Skov. Den er bygget op om begreberne vand, viden og velvære, som giver skoven sin særlige identitet.

Dine træer, købt gennem Folkeskoven.dk, er blandede løvtræer og frugttræer som plantes på kommunal jord over grundvandsressourcer. 

Find vej til Elmelund Skov HER