Vi planter et træ for hver kiste vi bringer

Træd varsomt på denne jord –  også når du går herfra.
Hos Tommerup Heilskov arbejder vi aktivt på at skåne miljøet. Hver dag fremstiller vi kister af nordisk træ på vores fabrik i Glamsbjerg på Fyn. Vores motto er: Hvad vi låner af naturen, leverer vi tilbage til naturen. Nu har vi taget endnu et skridt i den miljørigtige retning.

Vi planter et træ for hver kiste vi bringer
Træet skaber glæde og er en håndgribelig måde at minde om et levet liv. Når du vælger en kiste fra Tommerup Heilskov gavner du de kommende generationer. Dine træer plantes i Folkeskover rundt om i landet. Indtil videre har vi plantet i Folkeskoven Elmelund på Fyn, Folkeskoven Fløng på Sjælland, Folkeskoven Byager ved Aarhus og Folkeskovene Høgshøj, Hornbæk og Oust Mølle ved Randers.

Vi har pt. sikret over 25.000 træer til de danske folkeskove. Det svarer til seks hektarer skov. 

Folkeskoven.dk  sørger for:
* Klargøring af jord og tilplantning af skovområde (ca. 4.000 træer pr. hektar)
* Eventuel hegning
* Stier og P-plads, så skovene kan bruges rekreativt
* 3 års etableringspleje, med garanti for at træer der ikke overlever de 3 første leveår, erstattes af nye.

Se filmen hvor Laura fra Tommerup Heilskov og bedemand Jeanette Schärfe planter et egetræ i Folkeskoven Elmelund:

Kommunen står for planlægning og anlæggelse af skoven og har ansvaret for den fremtidige drift. Hver hektar ny skov binder årligt ca. 10 tons Co2. Endvidere yder skovene maksimal langsigtet beskyttelse af vores drikkevand. De nye skove pålægges fredskovspligt, hvilket sikrer skovene i kommende generationer.

Rekvirer vores brochure (og ekstra brochurer) om projektet ved at sende os en email.
Skriv evt.  antal eksemplarer.

Ønsker du billeder eller tekst om vores træplantningsprojekt til brug på din hjemmeside send os en e-mail.