Papirkisten er klar

”En kiste skal ikke efterlade noget, der skader naturen”

Tommerup Heilskov på Fyn har netop sendt en ny kiste ud på det danske marked. Den er fremstillet af papir og vejer 25 kg. Producenten opfordrer os til at tænke på naturen, også når vi skal herfra.

Klimabevidsthed ligger direktør Ulrich Hein Boe Nielsen meget på sinde. Siden 2014 har kisteproducenten Tommerup Heilskov doneret et træ til en af de danske folkeskove, hver gang fabrikken solgte en kiste. I 2020 har virksomheden rundet 100.000 træer, og det tal gør den adm. direktør umådelig stolt. ”Ja, det gør det, selvom jeg godt ved, at jeg ikke kan redde hele verden.

Til gengæld kan jeg prøve at gå foran og vise, at det vi kan, det gør vi. I vores lille virksomhed med 30 ansatte har vi sørget for, at der nu er plantet 100.000 træer. Hvis alle andre virksomheder gør, hvad de kan, så gør det en forskel. Hvis ingen gør noget, så ændrer vi ingenting,” siger direktøren. Beregninger viser, at kistefabrikken skal plante 0,42 træ for hver kiste for at være CO2-neutral, så ved at plante 1:1 er Tommerup Heilskov ligefrem CO2-positive.

Ulrich Hein Boe Nielsen vil som virksomhedsleder gerne gå forrest og vise et godt eksempel, for mennesket kan ikke ukritisk fortsætte med at udpine jorden med produktion uden omtanke. ”Alt er til låns. Filosofisk betragtet så ejer vi ingenting. Vi låner det kun. Jeg vil gerne have, at vi leverer det, vi har lånt, tilbage i samme stand, som vi fik det. En kiste skal ikke efterlade noget, der skader naturen, og den skal helst bruge så lidt ressourcer som muligt,” siger Ulrich Hein Boe Nielsen.

Træerne plantes i folkeskove rundt om i Danmark i samarbejde med den selvejende institution Growing Trees Network. Et fuldvoksent træ lagrer op til fem ton CO2, og skoven yder maksimal langsigtet beskyttelse af drikkevandet. Samtidig er skoven levested for mange dyre- og plantearter og sikrer dermed biodiversiteten i den danske natur.

Nogle af træerne bliver plantet i Ghana.

Ideerne om klimabevidsthed ligger ligeledes bag udviklingen af den nye papirkiste SAGA, som har været undervejs siden 2011 i et projekt styret af den svenske kistekoncern Fredahl Rydéns. Udviklingsarbejdet foregik i samarbejde med Stockholms Universitet og det svenske universitet for landbrugsvidenskab, og det tog otte år at finde den rigtige teknik til behandling af cellulosefibre. I 2019 kunne koncernen så lancere papirkisten SAGA på det svenske marked, et halvt år efter i Norge, og nu er turen så kommet til Danmark.

Resultatet af den årelange innovationsproces er en kridhvid kiste, låg og bund støbt og produceret i ét stykke af biokomposit baseret på svensk råmateriale af papir. Den vejer 25 kg, og der er kun anvendt halvt så meget træ som til en almindelig kiste.

Tommerup Heilskov, som er ejet af den svenske koncern, står bag salget af den nye papirkiste i Danmark. Ulrich Hein Boe Nielsen er stolt af at kunne præsentere et produkt, der er langt mere nedbrydeligt end hidtil set. Udledningen af CO2 under produktionen er nedsat med 40 pct., og ved at erstatte polyesterpolstring i kisten med polstring i naturmateriale skåner man naturen.

Udfordringen med papir er, at en kiste skal kunne holde til en vis mængde fugtighed, så den kan stå i et kølerum uden at falde sammen på grund af kondensvand. Den skal samtidig kunne holde til at blive sat ind i en ovn, der er 900 grader varm uden at forsvinde, før den er anbragt korrekt i ovnen. Kisten skal også have en styrke, så den har den rette bæreevne. ”Den største udfordring har været at fremstille en to meter lang kiste af papir i ét stykke,” forklarer Ulrich Hein Boe Nielsen.

Det er lykkedes, og nu er de hvide kister af papirkomposit klar til det danske marked, og direktøren har pæne forventninger i en tid, hvor miljø står højt på dagsordenen.

”Vi kommer til at dække tre-fire pct. af markedet med det her produkt. Det er et realistisk gæt,” siger Ulrich Hein Boe Nielsen.