Nu kan man købe en kiste af papir

Fra begyndelsen af oktober 2021 sender kisteproducenten Tommerup Heilskov på Fyn en ny kiste ud på det danske marked. Den er fremstillet af papir og vejer 25 kg. Den nye kiste sender en venlig tanke til naturen

Klima ligger direktør Ulrich Hein Boe Nielsen meget på sinde. Siden 2014 har kisteproducenten Tommerup Heilskov doneret et træ til en af de danske folkeskove, hver gang fabrikken solgte en kiste. 

I 2020 har virksomheden rundet 100.000 træer, og det tal gør den adm. direktør umådelig stolt. ”Ja, det gør det, selvom jeg godt ved, at jeg ikke kan redde hele verden. Til gengæld kan jeg prøve at gå foran og vise, at det vi gør, det kan vi. I vores lille virksomhed med 30 ansatte har vi sørget for, at der nu er plantet 100.000 træer. Hvis alle andre virksomheder gør, hvad de kan, så gør det en forskel. Hvis ingen gør noget, så ændrer vi ingenting,” siger direktøren.

Beregninger viser, at kistefabrikken skal plante 0,42 træ for hver kiste for at være CO2-neutral, så ved at plante 1:1 er Tommerup Heilskov ligefrem CO2-positive. Ulrich Hein Boe Nielsen vil som virksomhedsejer gerne gå forrest og vise et godt

eksempel, for mennesket kan ikke ukritisk fortsætte med at udpine jorden med produktion uden omtanke. ”Alt er til låns. Filosofisk betragtet så ejer vi ingenting. Vi låner det kun. Jeg vil gerne have, at vi leverer det, vi har lånt, tilbage i samme stand, som vi fik det. 

En kiste skal ikke efterlade noget, der skader naturen, og den skal helst bruge så lidt ressourcer som muligt,” siger Ulrich Hein Boe Nielsen. Træerne plantes i folkeskove rundt om i Danmark i samarbejde med den selvejende institution Growing Trees Network. 

Et fuldvoksent træ lagrer op til fem ton CO2, og skoven yder maksimal langsigtet beskyttelse af drikkevandet. Samtidig er skoven levested for mange dyre- og plantearter og sikrer dermed biodiversiteten i den danske natur. Nogle af træerne bliver også plantet i Ghana

Papirkisten er klar

Ideerne om klimabevidsthed ligger ligeledes bag udviklingen af den nye papirkiste, som har været undervejs siden 2011 i et projekt styret af den svenske kistekoncern Fredahl Rydéns. 

Koncernen ønskede at fremstille en langt mere klimabevidst kiste, end man hidtil havde gjort ved konventionel produktion. Målet var at nedsætte forbruget af træ til kistefremstilling. 

Derfor tog koncernen kontakt til den svenske miljøteknologivirksomhed OrganoClick, som i mange år har arbejdet med at skabe et kompositmateriale, der kunne erstatte brugen af træ. 

Udviklingsarbejdet foregik i samarbejde med Stockholms Universitet og det svenske universitet for landbrugsvidenskab, og det tog otte år at finde den rigtige teknik til behandling af cellulosefibre. I 2019 kunne koncernen så lancere papirkisten Saga på det svenske marked, et halvt år efter i Norge, og nu er turen så kommet til Danmark. 

Resultatet af den årelange innovationsproces er en kridhvid kiste, låg og bund støbt og produceret i ét stykke af biokomposit baseret på svensk råmateriale af papir. Den vejer 25 kg, og der er kun anvendt halvt så meget træ som til en almindelig kiste. Tommerup Heilskov, som er ejet af den svenske koncern, står bag salget af den nye papirkiste i Danmark. 

Ulrich Hein Boe Nielsen er stolt af at kunne præsentere et produkt, der er langt mere nedbrydeligt end hidtil set.

Udledningen af CO2 under produktionen er nedsat med 40 pct., og ved at erstatte polstring i hver kiste fra polyester til naturmaterialer skåner man naturen. Med den nye kiste er der også potentiale til at redde mere end 100.000 træer i Europa; træer, der binder omkring 150.000 ton CO2 om året. 

Koncernen ønskede at udbedre branchens miljøproblemer. Alt pegede imod, at papir var løsningen. Materialet er lettere, og ved at anvende mindre træ ville man kunne nedsætte mængden af CO2 og nitrogenoxid under kremering, ligesom der vil blive brugt langt mindre energi under transport, fordi papirkisten vejer væsentligt mindre. 

Udfordringen med papir er, at en kiste skal kunne holde til en vis mængde fugtighed, så den kan stå i et kølerum uden at falde sammen på grund af kondensvand. 

Den skal samtidig kunne holde til at blive sat ind i en ovn, der er 900 grader varm uden at forsvinde, før den er anbragt korrekt i ovnen. Kisten skal også have en styrke, så den har den rette bæreevne. 

”Den største udfordring har været at fremstille en to meter lang kiste af papir i ét stykke,” forklarer Ulrich Hein Boe Nielsen. Det er lykkedes, og nu er de hvide kister af papir klar til det danske marked, og direktøren har pæne forventninger i en tid, hvor miljø står højt på dagsordenen. 

”Vi kommer til at dække tre-fire pct. af markedet med det her produkt. Det er et realistisk gæt,” siger Ulrich Hein Boe Nielsen.