Over 82.000 træer

Vi har leveret over 82.000 træer siden 2014 til Growing Trees Network, som rejser en række folkeskove i Danmark og beskytter på den måde grundvandet mod kvælstof mv. til glæde for natur, dyr og mennesker.