BÆREDYGTIGHED

Tommerup Heilskov har bæredygtighed øverst på dagsordnen. Vi har i lang tid arbejdet på at fjerne uforgængelige og ikke-bæredygtige varer fra vores sortiment. I begravelseskister har vi bl.a. erstattet polyester med papir for at sikre nedbrydeligheden, og vi arbejder aktivt med at finde de mest miljøvenlige materialer til kister og urner, så de har en kortere nedbrydningstid og hurtigere går tilbage til naturens kredsløb.

"Vi bor op ad skoven og kan se den fra kontoret. Derfor tænker vi naturen ind på en anderledes måde, end hvis vi lå i et industrikvarter. Min vej til arbejde om morgenen er stille og fredelig, og jeg tror det afspejler sig i vores verdenssyn. Kontrasten til at køre på arbejde ad sydmotorvejen ved København er meget stor." - Ulrich Hein Boe Nielsen, Direktør hos Tommerup Heilskov

Miljøvenlig begravelse

Hos Tommerup Heilskov tager vi ansvar for at gøre begravelser mere bæredygtige. Vi har gennem mange år arbejdet på at finde materialer, der nedbrydes hurtigere, så de lettere indgår i naturens kredsløb. Vi baserer f.eks. vores kistefor på papir i stedet for polyester, og vi har for nyligt introduceret en serie nye, let nedbrydelige urner.

Vi planter nye træer

Hos Tommerup Heilskov vil vi gerne give noget tilbage til naturen. Derfor planter vi et træ for hver kiste vi bringer via et samarbejde med Growing Trees Network. Vi er stolte over at være med til at etablere skovarealer til glæde for plante- og dyrelivet, klimaet, vandmiljøet og fremtidige generationer.

Socialt ansvar

Vi har ansat gode folk i skånejob, flexjob og på arbejdsprøvning, og alle i virksomheden er glade for at bære en del af et fælles socialt ansvar. Som familieejet virksomhed i fjerde generation er vi desuden stærk forankret i vores lokalområde og går derfor meget op i at skabe lokale jobs.

Træd varsomt på denne jord - også når du går herfra

Hos Tommerup Heilskov bekymrer vi os om verden og vil gerne inspirere andre gennem konkrete handlinger. Fordi vi selv bruger nordisk træ på vores fabrik i Glamsbjerg på Fyn, har vi besluttet at sætte handling bag vores motto: Hvad vi låner af naturen, leverer vi tilbage til naturen.

VI PLANTER ET TRÆ FOR HVER KISTE VI BRINGER

Når du vælger en kiste fra Tommerup Heilskov, donerer vi et træ til en af de danske Folkeskove. Et træ skaber glæde og er et håndgribeligt minde om et levet liv, og samtidig gavner nyplantet skov naturen til glæde for kommende generationer.

Træerne plantes i folkeskove rundt om i landet i samarbejde med Growing Trees Network. Vi har pt. plantet over 135.300 træer i de danske folkeskove, svarende til knapt 22 hektar. Et fuldvoksent træ lagrer op til 5 tons CO2, og skoven yder maksimal langsigtet beskyttelse af vores drikkevand. Samtidig er skoven levested for mange dyre- og plantearter, og sikrer dermed biodiversiteten i den danske natur.

Godt samarbejde sikrer skovene

Growing Trees Network sørger for klargøring af jord og tilplantning af skovområdet, hvor der plantes ca. 4.000 træer pr. hektar. De etablerer også eventuel indhegning samt stier og P-pladser, så skovene kan bruges rekreativt. Endvidere garanterer Growing Trees Network 3 års etableringspleje, så træer, der ikke overlever de første tre år, erstattes af nye.

Kommunen står for planlægning og anlæggelse af skoven og har ansvaret for den fremtidige drift. De nye skove pålægges fredskovspligt, så fremtidige generationer også kan få glæde af skovene.

Vi tænker på fremtidige generationer

Vi planter et træ for hver kiste vi bringer. Vores motto er: Hvad vi låner af naturen, leverer vi tilbage til naturen. Eftersom vi bruger nordisk træ på vores kistefabrik i Glamsbjerg, ser vi det som vores pligt at give noget igen, og derfor har vi i samarbejde med Growing Trees Network plantet mere end 135.300 træer siden 2014.

TILMELD NYHEDSMAIL

Vil du holde dig opdateret på hvad der sker i branchen, hvornår vi planter træer og hvilke arrangementer vi afholder? Så tilmeld dig vores nyhedsmail. Vi afsender 6-8 mails årligt og anvender kun din mailadresse til at sende nyhedsmails.