Støttet af Danmark

Fra 1. juli 2014 er medlemmer mellem 16 og 59 år, som uafbrudt har været medlemmer af Gruppe 1 i de seneste 5 år, omfattet af en ny dødsfaldsdækning. Det er en forsikring “danmark” udbyder i samarbejde med Forenede Gruppeliv. Dødsfaldsdækningen er en gruppelivsordning og betyder, at der udbetales en engangssum på 50.000 kr. ved død.

Beløbet udbetales til “nærmeste pårørende“, med mindre du aftaler noget andet med Forenede Gruppeliv. Ønsker du at indsætte andre end “nærmeste pårørende”, skal du aftale dette skriftligt med Forenede Gruppeliv. Danmark giver besked til Forenede Gruppeliv om dødsfaldet.